Tải APKMODY Installer: Split APKs & OBB Installer

Android Android Công cụ
Name is the most famous version in the series of publisher
Publisher
Genre Công cụ
Version -
Mod Version
Update - (1 month ago)
Get it On Google Play
Read 12 views
( 808 ratings )
Price: $0
Download

APKMODY Installer là một APK phân tách & Trình cài đặt OBB.

Ứng dụng này làm gì?

Ứng dụng này giúp bạn cài đặt các APK và OBB được chia nhỏ. Nó có cả hai phương pháp cài đặt root và root không cần root.

Các tính năng chính

– Làm việc như một Trình cài đặt APK phân tách
– Làm việc như một Trình cài đặt APK
– Hỗ trợ Cài đặt APK, APK, XAPK, APKM, ZIP
– Hỗ trợ Cài đặt OBB
– Xuất APK, APK
– Kiểm tra thông tin thiết bị của bạn
– Làm việc mà không cần root
– Nhiều chủ đề để phù hợp sở thích của bạn

Lưu ý

Xin lưu ý rằng APKMODY Installer chỉ cài đặt các tệp do người dùng cung cấp và không chịu trách nhiệm về hành vi của ứng dụng đó.

Một số thiết bị / ROM không được Trình cài đặt APKMODY hỗ trợ, điều này có liên quan đến việc triển khai API Android kém trong các ROM đã nói và không thể khắc phục được ở phía ứng dụng.

APKMODY Installer được xây dựng từ một ứng dụng mã nguồn mở có tên là SAI, nhờ github.com/Aefyr/SAI. Ứng dụng được cấp phép theo Giấy phép Công cộng GNU v3.0, cho phép chúng tôi sửa đổi và phân phối.

Trang chủ: https://apkmody.io/
Hỗ trợ: [email protected]
Cộng đồng: https://www.facebook.com/apkmody.io/
Chính sách bảo mật: https://apkmody.io/privacy-policy
Điều khoản sử dụng : https://apkmody.io/terms-of-service


Download Tải APKMODY Installer: Split APKs & OBB Installer

Download

Được đề xuất cho bạn

Bạn cũng có thể thích