Tải Student Exam Results

Android Android Education
Name Student Exam Results Student Exam Results is the most famous version in the Student Exam Results series of publisher Information & eGovernment Authority
Publisher Information & eGovernment Authority
Genre Education
Size Varies with device
Version -
Mod Version
Total installs 100,000+
Content Rating Everyone
Update September 30, 2019 (4 months ago)
Get it On Google Play
Read 81 views
4.3 ( 482 ratings )
Price: $0
Download
5/5 - (2 votes)

Ứng dụng này cho phép học sinh trường công lập từ tiểu học thứ 4 đến trung học thứ 3 hỏi về kết quả kỳ thi của họ, xem lịch sử kết quả của họ, cũng như gửi kết quả của họ qua email.
• Hỏi kết quả kỳ thi
• Xem lịch sử kết quả kỳ thi trước
• Gửi email kết quả kỳ thi
• Nhận thông báo
• Bạn có thể đăng ký nhận thông báo kết quả sau khi Bộ Giáo dục công bố kết quả.
• Xem ngày thông báo kết quả.

asc student


4.3 3,227 total
5
197
4
246
3
76
2
19
1
21

Whats New
- Sửa một số lỗi nhỏ và cải tiến.

Download Tải Student Exam Results

Download (Varies with device)
5/5 - (2 votes)

Được đề xuất cho bạn

Bạn cũng có thể thích